Thực hiện Kế hoạch số 06/BTC ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ban tổ chức Đại hội điền kinh - TT học sinh TH, THCS trên địa bàn huyện Hương Khê; Trường THCS Hương Trà đã tham gia thi ...